I samhället finns det en allt starkare trend att jobba per distans. Att distansarbetet ökar beror på ett antal faktorer, den främsta av dem att det nu finns teknologi som fullt ut kan stötta arbete på distans.

Distansarbete har en mängd stora fördelar för medarbetare, företag och samhället men det finns också en del utmaningar. En av utmaningarna är att hitta en balans mellan frihet för medarbetaren och kontroll från företagets sida. I denna balansakt spelar tidrapportering en stor roll, för vissa yrkesgrupper är tidsrapportering till och med avgörande för hela verksamheten men för dessa grupper har tidsrapportering alltid varit viktig oavsett om de jobbat på kontor eller hemma. Advokater är kanske den yrkesgrupp som detta stämmer bäst på men även konsulter i allmänhet jobbar ofta med fakturering per timme.

Varför är det så smidigt att jobba på distans?

Vilka är då fördelarna med detta tilltagande arbete på distans? För det första är det förstås uppenbart, framförallt i storstäder, att medarbetarna sparar väldigt mycket tid när de inte behöver pendla till jobbet. Det är flera vakna timmar per dag som kan läggas på arbete eller fritid istället och det kan leda till både ökad lycka och en förbättrad hälsa.

För företaget är det inte bara medarbetarnas välmående som spelar roll, det finns andra fördelar också. En fördel är att företaget med en större del av sin arbetsstyrka arbetande på distans kan spara in på kontorslokalerna vilket kan betyda mycket stora besparingar.

För samhället minskar trycket på vägar och kollektivtrafik när fler personer arbetar på distans. Samhällsförlusterna från trafikstockningar är enorma och kan de bara minskas lite så är mycket vunnet.

Framtiden för distansarbete

Framtiden för distansarbete får vi betrakta som mycket god. Det finns få skäl att tro att det kommer att bli färre arbetstagare som jobbar på distans i framtiden, istället väntar en ökning.