Det där med språk är ett kärt samtalsämne. Vi gillar att diskutera olika varianter på språk och vilken betydelse dessa har för vår kommunikation. Det finns alltid roliga varianter på ord som man kan diskutera och det finns alltid ord eller varianter på ord som betyder samma sak eller helt motsatta saker på det andra språket.

Vissa språkgrupper har språk som inbördes är väldigt lika varandra vilket gör att man ganska lätt kan förstå varandra om man bara anstränger sig lite. Det finns dock en ganska vanligt utbredd uppfattning att bara för att man förstår varandra över språkgränsen när man småpratar så förstår man varandra också i skrift och i mer komplicerade situationer. Alla svenskar som besökt Danmark förstår detta fullt ut, det är vi helt säkra på.

Danmark är en viktig handelspartner för Sverige

För att fortsätta exemplet med Danmark så kan vi konstatera att Danmark är en mycket viktig handelspartner för Sverige. Danmark är också ett av de länder som flest svenskar besöker som turister. Detta gör att kommunikationen mellan svenskar och danskar är mycket viktig på flera plan. De handelsutbyten som finns kommer inte att fungera om det finns missförstånd mellan parterna.

Danska är inte exakt som svenska

Det är viktigt att ta detta med potentiella språkförbistringar på allvar. Man kan faktiskt behöva en dansk översättning för att man ska förstå allting på rätt sätt. Om man inte får denna översättning finns det stora risker för missförstånd och dessa missförstånd kan bli mycket dyra.

Varför anlita en översättare

Varför då anlita en översättare för detta när man lika gärna kan anställa någon som har lite bättre koll på både danska och svenska? Detta beror helt enkelt på att när det gäller affärsavtal och annat så måste översättningen bli exakt. Det kommer inte att fungera om man måste gissa sig till om översättningen är rätt.