Det är inte alls ovanligt att hushåll hamnar i en situation med väldigt höga skulder i relation till inkomsterna. En sådan situation kan bli väldigt jobbig och leda till depression och personlig konkurs. 

Att situationen från början uppkommit beror ofta på att hushållet spenderat alldeles för mycket under en längre tid och därmed behövt låna för att täcka för de höga kostnaderna vilket bara lett till att det skadliga beteendet kunnat fortsätta och än fler lån tagits vilket än mer förvärrat situationen. 

Samla lån

Vad man kan göra i en situation när man har alldeles för stora lån och höga kostnader i ett hushåll är att samla sina lån. Genom att samla lånen kan man: 

 • Få ned den genomsnittliga räntekostnaden
 • Minska avgifterna för lånen eftersom det nu bara är ett lån som har avgifter
 • Lättare få en överblick över hur stora skulderna är och vad de kostar 

Läs mer om lån hos vipbanks.se

Minska utgifter

Men för att helt komma ur skuldfällan måste man också minska den totala skuldbördan. Detta görs lättast genom att lista hushållets egentliga kostnader. Det gäller här att vara ärlig och inte ”glömma” några kostnader. Typiska kostnader för ett hushåll med problem är: 

 • Boende
 • Bil
 • Abonnemang för TV, el, telefon med mera
 • Inköp av mat
 • Restauranger, barer med mera
 • Resor
 • Kläder
 • Vadslagning, casino med mera
 • Småutgifter som till exempel fika och annat som är lätt att glömma bort

Det gäller här att vara ärlig och verkligen försöka få bort vissa av dessa kostnader, eller i alla fall minska dem väsentligt.

Begär löneuttag

Slutligen kan man begära att arbetsgivaren gör löneuttag. Detta innebär att den delen av din inkomst som ska gå till amorteringar och räntor överförs direkt från arbetsgivaren till långivaren för att hjälpa dig spara.