NKR Demolition Group Sweden AB är ett Skandinaviskt företag inom rivningsbranschen med en gedigen bakgrund. Under 30 år har de sålt tjänster inom rivning, demolition, sprängning och demontering till sina kunder. De utför rivningsarbeten på hela arbetsplatsen eller inom valda delar beroende på kundens önskemål. Lär mer om företaget på nkr-rivning.se/.

Rivning för renovering eller för nybyggnation

Rivningsarbeten kan behövas utföras både utomhus eller inomhus. När man talar om rivning, finns det primärt två typer som man skiljer mellan: totalrivningar och ombyggnadsrivningar.

Totalrivning – är som namnet låter

En totalrivning innebär när man helt river ner en byggnad. Ett exempel på en totalrivning är ett gammalt hus eller en gammal fabrik som inte längre är användbart. Det kan handla om gamla industribyggnader, ofta från 60-talet som inte längre används idag och behöver rivas för att göra plats åt bostäder.

Ombyggnadsrivning

En ombyggnadsrivning görs för att förbereda för en renovering. Den andra varianten, om ombyggnadsrivning, är ett mindre arbete som görs för att förbereda någonting nytt. Exempel kan det vara garaget i ett hus, ett sovrum eller ett badrum som behöver plockas ner för att sedan byggas upp någonting nyare. Alltså en renovering.

Demontering är rivning steg för steg

En vanlig metod för en totalrivning är demontering. Detta innebär att man river byggnationen i olika steg och inte allt på en gång. NKR Demolition Group Sweden har stor erfarenhet av demontering av olika typer av byggnationer. Deras kunder består av företag i olika branscher som har behov av nedskärning och demolering av till exempelvis industrianläggningar.

Miljön är viktig vid rivning

Rivning och sprängning kan ha stor påverkan på miljö. NKR Demolition Group strävar ständigt efter att så miljövänligt och hållbart som möjligt utföra sina projekt. Det är är viktigt att miljö och människor i områden där rivningar genomförs kan känna sig trygga och säkra med att miljöpåverkan blir så låg som möjligt. Lagar och regler från myndigheter är strikta inom detta område något som NKR Demolition Group stödjer och självfallet följer.