En totalrivning kan utföras genom en sprängning eller demolition. Oavsett vad – är det en process för när man behöver riva ner en hel byggnad som till exempel ett höghus eller ett industrikomplex.

Demontering eller sprängning

Idag används främst en av dessa två metoder för rivning av byggnationer. En sprängning är det snabbaste sättet att genomföra rivning och är precis som det låter – när man spränger en hel byggnad till grunden.

Demontering innebär att man river byggnaden mer för hand – man demonterar och särskiljer olika delar av byggnationen först innan allt rivs. Beroende på typ av byggnad och risk på skada för omgivning runt omkring utförs passande metod.

Ombyggnadsrivning – en mindre typ av rivning

Den andra typen av rivning man brukar tala om är en ombyggnadsrivning – alltså rivning för att bygga om och inte en totalrivning. Denna kan i sin tur delas upp i två begrepp vilka är tungrivning och lättrivning. Lättrivning är nedmontering eller rivning av innerväggar i ett hus medan tungrivning innebär rivning av stora konstruktioner ofta tillverkade i betong.

Ombyggnadsrivningar kan också vara exempelvis stambyten av kök och badrum. När man gör dessa ombyggnadsritningar är det viktigt att ta hänsyn till miljön då farliga ämnen kan spridas vid rivning av väggar och tak – speciellt om de har några år på nacken. Nedrivet material ska tas omhand och lämnas på soptippen.

NKR-Demolition verkar över hela landet

Det finns med andra ord olika tekniker att använda sig av. NKR-Demolition är ett företag som är specialiserade på just olika typer av rivningsarbeten. Företaget behärskar alla dessa tekniker – genom att kontakta dem får du råd och förslag på vad passar bäst i given situation.

Företaget har sitt huvudkontor utanför Helsingborg i Skåne men är verksamma över hela landet. Under sina 30 år som verksamma inom rivning och återvinningsbranschen har de utvecklat en kunskap och erfarenhet samt anammat nya metoder och tekniker för rivningsarbeten. Företaget har kunder som spänner sig mellan olika branscher inom till exempel bygg, fastighet och industri.