När det är dags att riva en större byggnad är det dags att ta tag i en rivningsfirma, som har den rätta erfarenheten för att kunna klara av en uppgift av en sådan dimension. Det är mycket att tänka på när det gäller korrekt nedrivning. Hur omgivningen ser ut, är bara en liten del av det. Vilket material som byggnaden är gjord i, och hur man ska bortforsla resterna när huset väl är rivet, är också viktiga aspekter att ta med i beräkningarna. Det är också viktigt varför byggnaden ska rivas. Det har bl a. betydelse för eftersaneringen. Hur man väljer att riva byggnaden kan variera från en noggrann bit för bit nedtagning, till en enda välriktad explosion. Oavsett metod måste säkerheten vara på plats för såväl den egna personalen som för eventuelle förbipasserande.

Oavsett vilken rivningsfirma som har kontrakt på demoleringen av byggnaden är det stränga lagkrav som gäller. Dessa måste förstås följas, liksom vanliga branschnormer.

Återanvändade

Det blir förstås mycket spillmaterial när man river en byggnad. Detta krossas och återanvänds. Det kan t ex vara som fyllnadsmaterial vid vägbyggen. Det är inte mycket som går till spillo i den här branschen. När det gäller rivning måste man ha en användbar och detaljerad arbetsplan, så man är säker på att man följer både lagar och normer, samtidigt som både miljön och säkerheten är med i beräkningarna.

En rivningsfirma tar sig inte bara an rena nedrivningsprojekt. Det kan också röra sig om brandröjning och sanering. Det kan vara en äldre byggnad om ska rivas, där man konstaterar att det använts asbest. Då är det plötsligt både fråga om nedrivning och asbestsanering där den egna personalen självklart måste skyddas. Demolition är betydlig mera en fråga om att välja de rätta metoderna, än att bara riva ner något. Det krävs noggranna beräkningar och förundersökningar av rivnings- eller saneringsobjektet