Att drabbas av en fuktskada i sitt hus är lätt hänt. Det kan räcka att ett rör för bortledning av dagvattnet har kommit ur position för att vatten ska börja rinna ner mot källargrunden. Det är även vanligt med skador på tak som genererar fuktskador. Här kan du läsa mer om fuktskador och hur du kan lindra dem med hjälp av en avfuktare.

När det gäller fuktskador i källare kan dessa upptäckas genom missfärgningar på väggen. Om du inte har organiska material i källaren behöver du inte oroa dig för mögel, men det är ändå viktigt att åtgärda skadan så snabbt som möjligt.

Ta hjälp av en avfuktare

Om du drabbats av en fuktskada ska du självklart höra av dig till ditt försäkringsbolag. Men invänta inte deras hjälp innan du själv börjar åtgärda skadan. Ett bra och enkelt sätt att lindra effekterna av en fuktskada är att använda en avfuktare. Det innebär en liten kostnad att köpa maskinen men de pengarna sparar du förmodligen in eftersom reparationskostnaderna blir lägre när skadan begränsas.

Så använder du avfuktaren

En avfuktare är en lättanvänd maskin som du placerar i närheten av det fuktskadade området. Koppla in strömmen och slå på din avfuktare, så kommer den att avfukta luften i rummet. Avfuktaren samlar vattnet från luften i en behållare eller leder ner det i avloppet via en slang. På det sättet kan du hjälpa byggmaterialet som blivit fuktskadat att torka snabbare. Avfuktare finns i en rad olika varianter och storlekar, för olika behov.

Nu har vi gått igenom hur en fuktskada kan uppstå och hur du med hjälp av en avfuktare kan lindra skadorna. Kom ihåg att det kan vara bråttom att göra en insats om du drabbats, så tveka inte när det gäller ditt inköp av en avfuktare.